SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Detachering en advies

Vanaf september 2016 heeft SOSV haar activiteiten uitgebreid. We bieden nu naast opleidingen ook advies en detacheringen.

 

SOSV Detacheringen is als advies- en detacheringsbureau actief in het brede werkveld van het sociaal domein. Door heel Nederland wordt ondersteuning geboden door klantmanagers doel- en rechtmatigheid, medewerkers uitkeringsadministratie, handhavers, klantmanagers Wmo of bijvoorbeeld specialisten voor uw wijk- of gebiedsteam.

Een opleiding met baankansen voor SOSV-cursisten

Deze uitbreiding geeft de mogelijkheid om cursisten te helpen met het vinden van een stage- of werkervaringsplek. Al tijdens de opleiding bespreken wij met de cursist de behoefte en vervolgens de mogelijkheden bij het vinden van een betaalde baan door een detachering.

Unieke samenwerking

De cursisten van SOSV Opleidingen volgen de cursussen en opleidingen omdat ze bijgeschoold en up-to-date willen zijn. Maar soms is er ook de wens om met de opleiding de kansen op een (nieuwe) baan te vergroten. Wij begeleiden cursisten die dat willen naar een betaalde baan als gedetacheerde kracht bij bijvoorbeeld een gemeente.

Zullen we hierover verder praten?

Neem dan contact op met Taede Wielstra, 06-83905595. Of stuur hem een e-mail, twielstra@sosv.nl.