SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Omgaan met Cultuurverschillen

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

Inleiding

Leer over de invloed van de cultuur op het dagelijks denken, handelen, opvoeden, normen en waarden!

Binnen onze landsgrenzen treffen we een steeds grotere verscheidenheid aan culturen aan. In de praktijk betekent dit dat wij steeds vaker worden geconfronteerd met andere waarden- en normenpatronen. De vraag is in hoeverre wij voldoende zijn toegerust om professioneel met deze cultuurverschillen om te gaan. Vaak staan we onvoldoende stil bij de culturele bagage uit het land van herkomst en hoe dit kan doorwerken in de verwachtingen die we van elkaar hebben.

RESULTAAT

Na afloop van deze training kan de deelnemer beter aansluiten bij de belevingswereld van de klant waardoor het effect van een gesprek of interview wordt vergroot.

PROGRAMMA

  • welke invloed de cultuur heeft op het handelen?
  • de specifieke aspecten van communiceren met cliënten uit een verschillende culturen
  • gesprekstechnieken gericht op cultuurverschillen
  • Handvatten en praktische tips voor de omgang en communicatie met andersdenkenden.

WERKVORM & MATERIAAL

Deze vaardigheidstraining neemt uw eigen ervaringen als uitgangspunt. Geen theoretische concepten, maar praktische oefeningen en aan de hand van de oefeningen leert u over de achtergronden van de diverse culturen waarmee u in uw werk te maken heeft.

Deelnemers

De cursus/training is aan te bevelen voor alle beroepsgroepen en medewerkers die door hun
werkzaamheden te maken hebben met personen met een multiculturele achtergrond.

 

Deze lesdag staat ingepland op:
n.n.b.

Uw investering voor deelname aan deze cursus is:
€  p.p. inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
SOSV Opleidingen is BTW vrijgesteld. Wij brengen dus geen BTW in rekening.