SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Cursus buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Inleiding

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De buitengewoon opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied.

Enkele voorbeelden van taken zijn jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en parkeercontroleur. Daarnaast de gemeenten ook bevoegd om de Drank- en Horecawet te handhaven middels de inzet van bijvoorbeeld BOA’s. Dit is een taak die voorheen bij de politie lag.

De bevoegdheden die u nodig heeft voor de handhaving van de rechtsorde als buitengewoon opsporingsambtenaar, verkrijgt u door het behalen van het door het Ministerie van Justitie verplicht gestelde diploma/getuigschrift BOA.

SOSV Opleidingen biedt u een cursus die u optimaal voorbereid op het behalen van dit diploma/getuigschrift.

Voor uw aanwezigheid en inzet ontvangt u een certificaat van SOSV Opleidingen.

Opzet

In de opzet van de cursus BOA volgen wij de opzet van het examen, dat uit twee onderdelen bestaat, namelijk een theoretisch deel en een praktisch deel.

  1. Theorie: algemene rechtskennis
  2. Praktijk: gesprekstechnieken en het opmaken van een proces-verbaal.

 

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden. De studiebelasting is ca. 4 uur per bijeenkomst.

Werkvorm

SOSV biedt praktijkgerichte opleidingen. Dat betekent dat ook de behandelde theorie zoveel mogelijk wordt vertaald naar praktisch toepasbare kennis. Daarvoor worden echte situaties (cases) uit de dagelijkse praktijk van de boa gebruikt.

Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis. Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Resultaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een SOSV-certificaat van deelname.

Cursisten dienen zelf (of via de werkgever) de beide examens aan te vragen bij CITO en EXTH.

Deelnemers

De boa-cursus van SOSV Opleidingen is ingericht voor iedereen die een functie als boa overweegt. Ook verzorgen wij ‘opfriscursussen’ voor boa’s van wie de akte (bijna) verloopt.

Lesdata

De (opfris)cursus boa organiseren wij op uw verzoek op een moment dat het u goed uitkomt.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Locatie

Deze cursus kan zowel InCompany als op een externe locatie georganiseerd worden.

Uw investering

Uw investering, ofwel de prijs voor de boa-cursus, is afhankelijk van uw vraag. Wij hebben ervaring met verschillende vormen en zullen het volgende van u willen weten:

  • hoe groot is de groep cursisten?
  • hoe groot is de voorkennis van de cursisten?
  • geeft u de voorkeur aan bijeenkomsten?
  • of liever aan online leren?
  • of kiest u voor de combinatie van deze?

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, zullen wij voor u een totaalprijs of een prijs per deelnemer voorstellen. Onze voorstellen zijn als een keuzemenu en in overleg is veel mogelijk.

Goed om te weten: SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Neemt u contact met ons op, dan praten we graag verder over de mogelijkheden!

Direct inschrijven Hou mij op de hoogte