SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Dossieranalyse

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

 

 Inleiding

Wanneer u werkzaam bent in de handhaving binnen de sociale zekerheid, kan het voorkomen dat u (digitale) dossiers moet analyseren. Werk efficiënt en maak het u zelf makkelijk door een goede basis te leggen voor het analyseren van dossiers vanuit een bestuursrechtelijk perspectief.

 

RESULTAAT

Na afloop van deze module kunt u een (digitaal) dossier analyseren, vaststellen of er reden tot twijfel is over de rechtmatigheid van de (toe te kennen) uitkering en kunt u relevante stukken uit het (digitale) dossier onderkennen. Tevens kunt u de uitkomst van de analyse gebruiken in het verdere onderzoek.

PROGRAMMA

  • Regelgeving
  • Stappenplan
  • Onderzoeksmethodieken
  • Aanwijzingen uit het dossier
  • Gebreken in dossiervorming

WERKVORM & MATERIAAL

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten en een praktijkopdracht. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

De dag wordt afgesloten met een opdracht waarin u een dossier krijgt voorgelegd, waarvaan u op basis van een opdracht een analyse moet maken. U ontvangt later een beoordeling van uw uitwerking.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de handhaving binnen de sociale zekerheid en voor medewerkers werkzaam binnen het UWV, SVB en binnen gemeenten.

 

n.n.b.