SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Toezichthoudende bevoegdheden AWB

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

Inleiding

In de derde tranche van de AWB zijn de toezichthoudende bevoegdheden opgenomen (vorderen inlichtingen, inzage administratie, betreden plaatsen, bestuursdwang, voorlopige maatregel etc.). In deze cursus leert op hoofdlijnen de theoretische aspecten van de toezichthoudende bevoegdheden, maar tevens leert u hoe het in de praktijk werkt.

Resultaat

Na deelname aan deze module bent u bekend met de formele bestuursrechtelijke bevoegdheden en dwangmiddelen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de aanvullende/beperkende formele bestuursrechtelijke clausules uit de wetgeving zoals deze aan de betreffende toezichthouders zijn toegewezen.

Programma

 • Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur
 • Grondrechten en de (on-)rechtmatige inbreuk daarop
 • Verschillen bestuursrechtelijke – strafrechtelijke bewijsvoering
 • Artikel 17, 63 en 64 Wwb in relatie tot de bevoegdheden Awb
 • Geheimhouding diverse wetten in relatie tot de Wwb
 • Legitimatie (vereisten en toepassing)
 • Bevoegdheden toezichthouder
 • De beperkingen en proportionaliteit van de bevoegdheden
 • Betreden van plaatsen
 • Vorderen inlichtingen en zakelijke gegevens
 • Vorderen identiteitsbewijs
 • Onderzoek vervoermiddelen
 • Overtredingen en misdrijven in relatie tot toezichtbevoegdheden
 • Onrechtmatig verkregen bewijs

 

Werkvorm & materiaal

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten en een praktijkopdracht. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

 

 

Deelnemers

Toezichthouders (Wwb), juridisch (beleids-)medewerkers SoZa, fraude-preventiemedewerkers, sociaal rechercheurs.

 

De eerstvolgende cursus Toezichthoudende bevoegdheden AWB is nog niet ingepland.

Vraag naar de mogelijkheden door het invullen van ons contactformulier, klik hier.

€ 360,- p.p. inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.