SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Jeugd- en Gezinszorg

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

SOSV Opleidingen voorziet medewerkers in het brede veld van Jeugdzorg en Gezin van (basis)trainingen en cursussen.

Een overzicht van de losse modules op het gebied van Jeugd- en Gezinszorg vindt u in het menu hiernaast.

Voor een belangrijk deel van onze leergangen en onze modules bieden we een uitgebreide ondersteuning met onze digitale leeromgeving, SOSV Academie. Op deze digitale leeromgeving vindt de deelnemer het lesmateriaal, vragen over de lestekst, opdrachten ter voorbereiding op de lessen en ondersteunend multimedia materiaal.

SOSV Opleidingen maakt voor het grootste deel gebruik van eigen lesmateriaal. Jaarlijks worden syllabi aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. De SOSV docenten zijn allen werkzaam in de sociale zekerheid en zijn als geen ander in staat om theorie en praktijk op een boeiende wijze met elkaar te verbinden.

Voor alle leergangen en modules geldt dat SOSV deze voor iedere organisatie ook incompany kan organiseren, aangepast aan uw wensen omtrent lestijden e.d. Bovendien geldt dat SOSV ook maatwerk kan leveren. U wilt bijvoorbeeld combinaties van modules of onderdelen uit diverse modules combineren tot een maatwerkopleiding? Dat kan! In overleg met u en onze docenten zorgen wij voor een op uw praktijk toegepaste cursus of opleiding.