SOSV Opleidingen; dé opleider voor het sociaal domein Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Over SOSV Opleidingen

SOSV Opleidingen is al jaren lang dé opleider voor medewerkers, werkzaam in de sociale zekerheid. Opgericht in de jaren vijftig door de belangrijkste partijen in de sociale zekerheid als de Sociale Verzekeringsbank en de uitvoeringsorganen van toen. De diploma’s van SOSV Opleidingen waren en zijn binnen de wereld van sociale zekerheid bekend en een zijn een startpunt/voorwaarde maar ook een stimulans voor een carrière in deze sector.

De kernwaarden van toen, deskundigheid, degelijkheid en goed onderwijs, klantgerichtheid en flexibiliteit dragen we nog altijd hoog in ons vaandel.

De deskundigheid en degelijkheid toont zich in ons lesmateriaal. SOSV Opleidingen heeft voor haar belangrijkste lesproducten eigen lesmateriaal in de vorm van syllabi ontwikkeld. Deze worden door vakdeskundigen continu aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. Goed onderwijs toont zich in onze docenten die deskundigheid en didactische kwaliteiten combineren met praktijkervaring.

SOSV Opleidingen was een van de eerste partijen met een ondersteunende digitale leeromgeving. Sinds kort is deze ingeruild voor een volwaardige digitale academie. De SOSV-Academie biedt cursisten niet alleen ondersteuning bij het bestuderen van het lesmateriaal, maar biedt daarnaast ook opdrachten, verwijzingen naar wetteksten, toetsvragen en ondersteunend gebruik van multimedia, chatmomenten met docenten en medecursisten. Voor wat betreft onze klantgerichtheid verwijzen we graag naar het meest recente CEDEO-rapport, waarin onze klanten dit omschrijven als van hoog niveau. Onze flexibiliteit en slagvaardigheid kunt u alleen maar ervaren door met ons in contact te treden.