SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Ruimtelijke Ordening en Milieu

In samenwerking met Exsin B.V. biedt SOSV Opleidingen, diverse cursussen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Politici dicteren wetten, burgers en bedrijven eisen modern bestuur. Dat vraagt om een lerende overheid, om ambtenaren die de nieuwste inzichten toepassen. Exsin doceert niet alleen de lerende ambtenaren, maar spoort ze ook aan tot een leergierige houding. 

Die zucht naar kennis wordt aangewakkerd door enthousiaste trainers. Ervaren deskundigen die uw werknemers een opfriscursus geven en klaarstomen voor nieuwe wet- en regelgeving of specialistische kennis bijbrengen.

Denk aan een cursus Omgevingsrecht,  Wet milieubeheer  of Activiteitenbesluit. Cursussen kosten tijd, een dagdeel tot enkele dagen. Daarom gaan wij verder dan kennisoverdracht en vragen wij om inbreng van actuele casuastiek opdat de cursus beklijft. In interactieve sessies bespreken we deze zaken, wijzen we ambtenaren op vakliteratuur en helpen we hen aan een denkraam. Van lerende ambtenaren pogen wij leergierige ambtenaren te maken: werknemers die plezier in hun werk krijgen, omdat ze er goed in worden.

Signaleert u kennisgebrek rondom een bepaalde dienst of vernieuwing? Dan doen wij u een voorstel voor een adequate cursus. Wij hebben echter ook een aantal doorontwikkelde trainingen en cursussen op de plank. Informeer gerust naar het lesprogramma.

Een overzicht van de losse modules op het gebied van sociale zekerheid vindt u hiernaast.