SOSV Opleidingen; dé opleider voor het sociaal domein Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Scholingsvoucher UWV

In 2014 is het UWV gestart met het uitgeven van scholingsvouchers. Met de scholingsvoucher wil het UWV de kansen op de arbeidsmarkt van werklozen vergroten. De scholingsvoucher is een bijdrage van het UWV (tot € 2.500,00) in de kosten van een opleiding. Steeds meer werkzoekenden maken gebruik van een scholingsvoucher om bij SOSV Opleidingen een opleiding of training te volgen.

Onze Basisopleiding consulent Wmo is gericht op een verbetering van de positie van onze cursisten op de arbeidsmarkt en dat is precies wat het UWV beoogt met de scholingsvoucher. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal gebruikers van de scholingsvoucher kiest voor deze Basisopleiding van SOSV Opleidingen. Door de betaalbaarheid van onze opleidingen, wordt met de scholingsvoucher het grootste deel van de kosten van deze opleiding gedekt.

Hoe werkt de scholingsvoucher?

Via de website van het UWV (link plaatsen) kan een scholingsvoucher aangevraagd worden. Er kan gebruik worden gemaakt van een scholingsvoucher als:

  • u uw baan bent kwijtgeraakt en een WW-uitkering ontvangt; of als u een arbeidsovereenkomst hebt of als zelfstandige werkt; en
  • u een opleiding gaat volgen in de richting van een kansberoep .

 

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld.
  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat er mee akkoord dat wij u registeren als werkzoekende.
  • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst .
  • U bent gestart met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 april 2018.
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • Uw aanvraag voor het scholingsvoucher voor werkzoekende moet bij ons binnen zijn uiterlijk 2 weken na uw eerste opleidingsdag.
  • U kunt maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
  • Er is geen sprake van scholing of opleiding vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

 

Zodra het UWV alle informatie voor de aanvraag van het scholingsvoucher heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht of u in aanmerking komt voor de scholingsvoucher. In de tussentijd kunnen wij uw aanmelding bij SOSV Opleidingen in orde maken.

 

Alle informatie kunt u nalezen op de website van het UWV. Hier kan ook het aanvraagformulier gedownload worden. http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/scholingsvoucher

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Als u zich wilt inschrijven voor een opleiding van SOSV Opleidingen en daarbij gebruik wil maken van de scholingsvoucher, dan stuurt u deel 2 van het aanvraagformulier (per e-mail) naar ons toe. Wij vullen dit deel dan voor u in en sturen het ondertekend aan u terug. Vervolgens kun u dit dan samen met de aanvraag naar het UWV sturen.

 

Mocht u nog vragen hebben over de scholingsvoucher of onze opleidingen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.