SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Actualiteiten Participatiewet

Inleiding

De Participatiewet; op 1 januari 2015 in werking getreden en vervanger van het stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden – liefst betaald werk- en bijstand te verlenen aan mensen die niet in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Wat zijn de ontwikkelingen geweest sinds de invoering van de Participatiewet? En hoe gaat het nu met de uitvoering van de Participatiewet? Daarover kunnen we je alles vertellen in onze 2-daagse actualiteitencursus Participatiewet.

 

SOSV gelooft dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk. Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

Opzet

De actualiteitencursus Participatiewet duurt twee dagen (van ieder 6 uur). Voorafgaand en tussen de twee bijeenkomsten wordt van cursisten verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten en deze verwerken. Je moet rekenen op zo’n 6 uur thuisstudie.

Programma

Op het programma staan:

 

Dag 1:

 • Begripsbepaling
 • De aanvraag
 • Kring der rechthebbenden
 • Recht op algemene bijstand

Dag 2:

 • Middelentoets
 • Vormen van bijstand
 • Re-integratie
 • Verplichtingen

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

 

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

 

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze actualiteitencursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Deelnemers

Ben je werkzaam als consulent Werk & Inkomen?
Of werk je als hulpverlener met cliënten die te maken hebben met de Participatiewet?
Wil je je kennis over de Participatiewet bijspijkeren?

 

Je bent van harte welkom bij onze actualiteitencursus!

Instapvoorwaarden

Van cursisten wordt verwacht dat zij bekend zijn met de Participatiewet en dat zij casuïstiek inbrengen in de cursus.

 

Om succesvol deel te nemen aan de actualiteitencursus, adviseren wij een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Niveau

De introductiecursus is een cursus op MBO+ niveau.

Docent

 

De actualiteitencursus wordt gegeven door Tinneke Herfkens.

 

Tinneke is jarenlang werkzaam geweest als klantmanager en consulent op verschillende sociale diensten. Zij gold daar vaak als mentor en vraagbaak bij allerhande complexe situaties. Daarnaast is Tinneke al vele jaren werkzaam als docent voor SOSV en andere opleiders. Bovendien bespreekt zij in wekelijkse columns in vakbladen wat de praktische gevolgen zijn van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

 

Cursisten prijzen haar parate kennis én haar enthousiasme.

Datum

De actualiteitencursus Participatiewet plannen we in februari 2018 weer in. Hou onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor de concrete data!

Lestijden

Beide cursusdagen beginnen om 9.30 uur en worden om 16.30 uur afgerond.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Vergadercentrum Regardz La Vie in Utrecht. La Vie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar, omdat het in het hart van Utrecht is gelegen.

La Vie staat bekend om het panoramisch uitzicht over het stadscentrum, een modern interieur en een uitstekende keuken die een gevarieerd lunchbuffet op tafel zet.

Prijs van de cursus

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

De kosten voor de Masterclass zijn € 695,-.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

 

Eigen investering

En o ja, het kost je tijd.

 • twee dagen van 9.30 – 16.30 uur, in Utrecht,
 • twee uur vóór de eerste cursusdag
 • en zo’n vier uur tussen de twee dagen door.
Ik wil me meteen inschrijven Ik wil meer informatie; neem contact met me op