SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Basisopleiding schuldhulpverlening

schuldhulpverlening

Inleiding

Het aantal mensen dat in de schuld terecht komt, blijft onveranderd hoog. En dat terwijl op het eerste gezicht de economische crisis voorbij is. Bij nadere bestudering van de cijfers blijkt vooral de instroom in de schuldhulpverlening van mensen met een laag inkomen te stijgen. De problematiek voor deze doelgroep wordt ook steeds taaier. Gelukkig is er een oplossing voor mensen met schulden in de vorm van schuldhulpverlening.

SOSV kent een opleidingsprogramma tot schuldhulpverlener. Dit programma bestaat uit de volgende cursussen:

  • 10-daagse basisopleiding (9 lesdagen, 1 toetsdag)
  • 7-daagse vervolgopleiding (6 lesdagen, 1 toetsdag).

Wanneer beide cursussen succesvol zijn afgerond, ontvangt de cursist het SOSV-diploma Schuldhulpverlener en kan zich laten registeren in het CPION-register voor een post-hbo registratie.

SOSV gelooft dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

Opzet

De basisopleiding Schuldhulpverlening duurt 10 dagen (9 lesdagen van ieder 6 uur en 1 toetsdag). Voorafgaand en tussen de bijeenkomsten wordt van cursisten verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten en deze verwerken. Je moet rekenen op zo’n 4 uur thuisstudie per lesdag.

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Introductie (juridisch kader, minnelijke schuldregeling, wettelijke schuldregeling)
  • Diagnosticeren (klantsituatie, probleemanalyse, crisisinterventie)
  • Stabiliseren (budgetbeheer, beschermingsbewind, budetcoaching, betalingsregelingen)
  • Oplosssen (aflossingscapaciteit, schuldregeling, herfinanciering, betalingsregeling)

Daarnaast is er gedurende de gehele cursus aandacht voor communicatieve vaardigheden en wordt er één dag ingericht voor het werken met deze vaardigheden bij ‘lastig gedrag van de ander’.

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze afgerond met een praktische casusopdracht waarin de cursist laat zien over de benodigde kennis en vaardigheden te beschikken. Daarnaast wordt gedurende de hele cursus actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan de basiscursus ontvangen na voldoende afronding van de cursus een SOSV-diploma met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding.

Voor cursisten die de Basisopleiding succesvol afronden, is er de mogelijkheid een 7 -daagse Vervolgopleiding Schuldhulpverlening te volgen. Deze twee opleidingen vormen gezamenlijk de Registeropleiding Schuldhulpverlener, welke door het CPION is gewaardeerd als een HBO+-opleiding. Gediplomeerden kunnen zich dan ook inschrijven in het CPION-register.

De vervolgopleiding wordt aansluitend aan de basisopleiding gepland.

Deelnemers

Ambieer je een functie als schuldhulpverlener?
Of heb je in je werk te maken met cliënten met schulden en wil je hen hierin zorgvuldig adviseren?

Dan is deze opleiding er voor jou!

Instapvoorwaarden

Wij adviseren, gezien het niveau van de opleiding, een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De afgelopen jaren is gebleken dat deelnemers over voldoende abstractievermogen en zelfstandigheid moeten beschikken om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen.

Niveau

De basisopleiding is een opleiding op hbo-niveau.

Docent

De basisopleiding Schuldhulpverlening wordt gegeven door Gert Jan Mulder

Gert Jan is opleider en adviseur bij diverse schuldhulpverlenende instellingen en bewindvoerderskantoren.

Opgeleid als jurist, kwam hij in 2006 voor het eerst beroepsmatig in contact met de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment heeft dit vakgebied, waar gedrag, geld en recht bij elkaar komen, hem niet meer losgelaten.

In zijn trainingen en opleidingen wil hij zijn kennis, ervaring en enthousiasme voor het vak graag delen met startende en ervaren financieel zorgverleners.

 

Startdata

Er is nog geen nieuwe serie lesdagen gepland. Heb je interesse? Mail ons dan op info@sosv.nl

Lestijden

De lesdagen zijn gepland van 9.30 – 16.30 uur.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij Vergadercentrum Regardz La Vie en Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. Deze locaties zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar, omdat het in het centrum van Utrecht is gelegen.

Prijs van de opleiding

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

Voor de basisopleiding betaal je € 2975,-.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Eigen investering

En o ja, het kost je tijd.

  • 10 dagen van 9.30 – 16.30 uur, in Utrecht,
  • twee uur vóór de eerste lesdag.
  • en zo’n vier uur thuisstudie per bijeenkomst.
Ik wil me meteen inschrijven Ik wil meer informatie; neem contact met me op Stuur mij de nieuwsbrief