SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Algemene Kinderbijslagwet

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

Inleiding

De diverse facetten van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) vormen een belangrijk onderdeel van het gehele sociale zekerheidsstelsel. Vindt uw weg in de diverse regelingen en voorwaarden van de AKW aan de hand van deze cursus en leer de wetgeving in praktijk toe te passen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u de opbouw en doelstelling van de Algemene Kinderbijslagwet beschrijven en belangrijke begrippen daarin benoemen en toepassen. Tevens kunt u een ingewikkelde casus rondom de Algemene Kinderbijslagwet beoordelen en behandelen: u bent onder andere in staat om te beoordelen of sprake is van recht op kinderbijslag en om de regels inzake berekening en uitbetaling toe te passen.

Programma

• begrip kind
• peildatum en recht
• tijdsbesteding kind
• onderhoud kind
• hoogte kinderbijslag
• aanvragen van kinderbijslag
• samenloop kinderbijslag

Werkvorm & materiaal

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en ook zelfstudie en een digitale oefenomgeving. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van UWV, SVB en binnen gemeenten. Daarnaast biedt de cursus een stevige basis voor medewerkers werkzaam op een p&o afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Eerstvolgende lesdata:

Let op De duur van de module Kind en Gezin is 1 dagdeel en wordt door SOSV Opleidingen georganiseerd in combinatie met de module Uitkering aan nabestaanden (de ANW). Wel kan deze module los als incompany cursus worden afgenomen.

Uw investering:

€ …,- inclusief  koffie/thee en lunch tijdens de cursusdagen en toegang tot de digitale leeromgeving van SOSV.
SOSV Opleidingen is BTW vrijgesteld en brengt geen BTW in rekening.