SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Algemene Ouderdomswet

Direct inschrijven! Plaats mij op de wachtlijst

Inleiding

De diverse facetten van de Algemene Ouderdomswet (AOW) vormen een belangrijk onderdeel van het gehele sociale zekerheidsstelsel. Vind uw weg in de diverse regelingen en voorwaarden van de AOW aan de hand van deze cursus en leer de wetgeving in praktijk toe te passen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u de opbouw en doelstelling van de AOW beschrijven en belangrijke begrippen daarin benoemen en toepassen. Tevens kunt u een ingewikkelde casus rondom de AOW beoordelen en behandelen: u bent onder andere in staat om te beoordelen of sprake is van recht op AOW, om de AOW in breder verband van pensioen te plaatsen en om de regels inzake berekening en uitbetaling toe te passen. Daarnaast hebt u zicht op de ontwikkelingen die de AOW heeft doorgemaakt en mogelijk nog zal doormaken in samenhang met de sociaal economische veranderingen.

Ook krijgt u deze dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken.

U ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Programma

  • Actuele ontwikkelingen
  • Leefvormen en soorten ouderdomspensioen
  • Hoogte van het pensioen
  • Einde van het pensioen
  • Inkomsten van de partner en de mogelijke gevolgen hiervan
  • Sociale en economische aspecten van ouderdom
  • Betaling van de uitkering (inclusief terugvordering en verrekening)

Werkvorm & materiaal

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en ook zelfstudie en een digitale oefenomgeving. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB en (financieel) adviseurs.
Daarnaast biedt deze dag tevens een basisniveau aan medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Eerstvolgende lesdata:

De cursus Ouderdom is nog niet ingepland.

Vraag naar de mogelijkheden door middel van het invullen van ons contactformulier, klik hier

Uw investering:

De lestijden op deze cursusdag zijn van 9.30 – 16.30 uur

Uw investering bedraagt € 420,00
Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Ook het cursusmateriaal is bij deze prijs inbegrepen

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening