SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Sociale Zekerheid in de keten

INLEIDING

Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel is volop in beweging. Reden genoeg om op de hoogte te blijven van de opbouw van het stelsel en de meest recente veranderingen. Deze cursus biedt een inleiding in de organisatie van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.

RESULTAAT

Na afloop van deze cursus kan je de organisatie van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel beschrijven en de belangrijkste spelers daarin benoemen. Je kan uitleggen welke socialezekerheidswetten er zijn en wat hun doel is. Tevens ben je in staat om berichtgeving over de sociale zekerheid in de juiste context te plaatsen.

Je ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

PROGRAMMA

• verschillen tussen voorzieningen en verzekeringen
• verschillen tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen
• rechtsgronden en het loondervingprincipe
• rollen en taken van spelers binnen de keten werk en inkomen
• Wet SUWI

WERKVORM EN MATERIAAL

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en ook zelfstudie en een digitale oefenomgeving. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB. Daarnaast is deze dag geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven die over een basisniveau beschikken.

EERSTVOLGENDE CURUSDATUM

OP 6 februari 2018 is de eerstvolgende cursus Sociale Zekerheid in de Keten gepland.

JE INVESTERING

Deze cursus Sociale Zekerheid in de keten duurt 1 dag. De lestijden zijn van 9.30 – 16.30 uur

Uw investering bedraagt € 350,00
Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Ook het cursusmateriaal is bij deze prijs inbegrepen

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Ik wil me meteen inschrijven Ik wil meer informatie; neem contact met me op