SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Studie – Info

Hieronder vindt u de belangrijkste studie informatie zoals die geldt voor het merendeel van onze cursussen en leergangen. In geval van informatie die alleen geldt voor een specifieke cursus of leergang dan is dit bij deze cursus of leergang vermeld.

Ingangseis of vooropleiding

Voor alle cursussen of leergangen geldt als ingangseis minimaal een MBO 4 niveau. Twijfelt u er aan of uw vooropleiding voldoet om succesvol een opleiding te kunnen volgen, neem dan contact op met SOSV Opleidingen.

Niveau van de opleidingen

SOSV Opleidingen kenschetst haar modules en leergangen op MBO+/HBO niveau.

De opleidingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en milieu die SOSV aanbiedt in samenwerking met Exsin zijn opleidingen op HBO-niveau.

Studiebelasting

Het is lastig om een richtlijn te geven over de te verwachten studiebelasting. Dit is mede afhankelijk van uw vooropleiding, uw voorkennis en ervaring met het onderwerp. De studiebelasting verschilt bovendien per module. Een module waarbij het voorbereidende lesmateriaal bestaat uit een syllabus van 80 pagina’s vergt meer voorbereiding dan een module met een syllabus met 40 pagina’s. Is er een examen gekoppeld aan een module dan komt de examen voorbereiding daar nog bij. Reken ongeveer 1 uur per 10 pagina’s plus daarbij nog de eventuele vragen en opdrachten in de digitale leeromgeving.

Lesmateriaal

SOSV Opleidingen heeft voor een groot deel van haar opleidingen eigen lesmateriaal ontwikkeld. In enkele gevallen ontvangt u externe literatuur. Bij veel modules ontvangt u bovendien de wettenbundel Socialezekerheidswetgeving. Deze bundel wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het eigen lesmateriaal van SOSV wordt minimaal 1 keer per jaar geactualiseerd en bijgewerkt en geldt dan voor een heel studiejaar. Tussentijdse wetswijzigingen worden zoveel als mogelijk opgenomen in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

SOSV Opleidingen maakt voor een deel van haar modules en leergangen gebruik van een digitale leeromgeving. Het is dus belangrijk dat u niet alleen de beschikking heeft over een PC of laptop maar dat u ook internetverbinding heeft.