SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Cursus succesvol Armoedebeleid

Inleiding

Armoede. De situatie waarin het inkomen van een huidhouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt. Ook in een welvarend land als Nederland is dit helaas een veelvoorkomend probleem voor veel huishoudens.

 

Bij de gemeenten ligt een grote taak om inwoners hierin te ondersteunen. Wmo-consulenten, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers zetten zich dagelijks hiervoor in.

 

Bij beleidsadviseurs groeit het besef dat armoede onderdeel is van een breder probleem; dat van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.

 

Hoe kan de gemeente haar beleid en dienstverlening verbeteren? Wat zijn de succesfactoren in armoedebeleid?

 

In samenwerking met Covalente (adviesbureau binnen het Sociaal Domein) ontwikkelde SOSV deze 4-daagse cursus Succesvol Armoedebeleid.

 

Deze cursus is direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. De lesmethode leunt sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk.

De cursus wordt gegeven door een docent met veel expertise op dit onderwerp, met behulp van ervaringsdeskundigen en een trainingsacteur.

 

We gaan samen op zoek naar succesvolle interventies, om te komen tot (nieuw) beleid. Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

Opzet

De cursus Succesvol Armoedebeleid duurt 4 lesdagen (van ieder 6 uur). Voorafgaand en tussen de twee bijeenkomsten wordt van cursisten verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten en deze verwerken. Je moet rekenen op zo’n 12 uur thuisstudie.

 

 

Programma

Op het programma staan:

 • Nieuwe inzichten in armoedebeleid
 • Goed onderzoek doen; een quick scan in eigen gemeente
 • Uitstekende voorbeelden in het land
 • Een start maken met eigen beleidsvoorstellen
 • Leren van experts en ervaringsdeskundigen
 • Positieve gezondheid
 • Over grenzen kijken met een acteur
 • Samen bouwen aan kansrijke partnerships
 • Condities voor kansrijke samenwerking
 • Gebruik van andere domeinen

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

 

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

 

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze introductiecursus ontvangen na afloop een SOSV-certificaat van deelname.

Deelnemers

Ben je werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een gemeente? Of heb je de ambitie om je in deze richting te ontwikkelen?

 

Je bent van harte welkom bij deze cursus!

Instapvoorwaarden

Van cursisten wordt verwacht dat zij bekend zijn met het sociaal domein, met name de WMO en de Participatiewet.

(in het bijzonder kennis over de regelingen rondom Armoede en schulden is een pré).

 

Om succesvol deel te nemen aan de actualiteitencursus, adviseren wij een hbo- diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar relevante werkervaring op dit niveau.

Niveau

Deze cursus is een cursus op HBO+ niveau

Docent

Deze cursus wordt gegeven door Carla Brak- Eefting.

Startdata

Met de drukke decembermaand voor de deur plannen we deze cursus in 2018 weer in. Hou onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor de concrete data!

Lestijden

De lesdagen zijn gepland van 9.30 – 16.30 uur.

Locatie

De cursus vindt plaats bij de De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle. Deze locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar; De Buitensociëteit ligt tegenover het station in Zwolle.

Prijs van de cursus

 

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

Voor deze cursus betaal je € 1.200,-.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Eigen investering

En o ja, het kost je tijd.

 • vier dagen van 9.30 – 16.30 uur, in Zwolle
 • en zo’n drie uur per cursusdag in voorbereiding en verwerking van de cursusdagen.
Ik wil me meteen inschrijven Ik wil meer informatie; neem contact met me op