SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Actualiteitendag Participatiewet

Inleiding

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet werk en bijstand. Ook de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten zijn er, wat nieuwe instroom betreft, geheel of grotendeels in opgegaan.

Zo is er één wet ontstaan die mensen ondersteuning biedt bij hun eerste stappen of terugkeer op de arbeidsmarkt en, indien nodig om in het levensonderhoud te voorzien, mensen een tijdelijke inkomensvoorziening biedt in de vorm van een bijstandsuitkering.

De Participatiewet is qua wet- en regelgeving én jurisprudentie voortdurend in ontwikkeling. SOSV Opleidingen schotelt u daarom de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten voor tijdens een interactieve actualiteitendag.

Resultaat

Aan het einde van deze actualiteitendag heeft u meer zicht gekregen op de laatste ontwikkelingen en actualiteiten rond de Participatiewet, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van relevante jurisprudentie.

Ook krijgt u deze actualiteitendag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden en -vraagstukken aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken en van een antwoord of advies voorzien.

U ontvangt na deze actualiteitendag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Programma

De laatste en relevante ontwikkelingen en actualiteiten rond de Participatiewet

Werkvorm en materiaal

De actualiteitendag is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

Deelnemers

Deze actualiteitendag is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB.

Eerstvolgende datum

De eerstvolgende actualiteitendag Participatiewet is gepland op dinsdag 8 november 2016.

De locatie is nog niet definitief, maar zal centraal gelegen zijn zoals Utrecht, Zwolle of Den Bosch.

Opgave voor een van deze dagen kan via onderstaande knop.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

UW INVESTERING

De lestijden op deze actualiteitendag zijn van 9.30 – 16.30 uur

Uw investering bedraagt € 350,00
Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Ook het cursusmateriaal is bij deze prijs inbegrepen

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Direct inschrijven! Hou mij op de hoogte