SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Opleiding Consulent Werk en Inkomen

Inleiding

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet werk en bijstand. Ook de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten zijn er, wat nieuwe instroom betreft, geheel of grotendeels in opgegaan.

Zo is er één wet ontstaan die mensen ondersteuning biedt bij hun eerste stappen of terugkeer op de arbeidsmarkt en, indien nodig om in het levensonderhoud te voorzien, mensen een tijdelijke inkomensvoorziening biedt in de vorm van een bijstandsuitkering.

Om deze wet goed uit te voeren is het nodig dat de consulenten Werk & Inkomen beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving en toereikende vaardigheden op het terreinen als communiceren, rapporteren en beschikken.

SOSV Opleidingen biedt een opleiding waarin al deze aspecten aan de orde komen. De opleiding wordt afgerond met een eindtoets en bij voldoende resultaat ontvangen cursisten een SOSV-diploma.

Opzet

De opleiding Consulent Werk & Inkomen is modulair opgezet en bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag. De opleiding wordt 1 keer in de 2 weken gepland (niet in de reguliere schoolvakanties). Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:

  • Algemene rechtskennis (1 dag)
  • Participatiewet (4,5 dagen)
  • Voorliggende voorzieningen (1,5 dag)
  • Bezoek aan de rechtbank (0,5 dag)
  • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander (1 dag)
  • Persoonlijke ontwikkeling: rapporteren en beschikken (0,5 dag)

Werkvorm

In de opleiding consulent Werk & Inkomen worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis. Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma voor de opleiding Consulent Werk & Inkomen, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding.

Deelnemers

De Opleiding Werk & Inkomen is ingericht voor mensen die deze functie ambiëren of al enige tijd uitvoeren. Ook voor medewerkers Beleid, Bezwaar en Beroep of adviseurs Participatiewet, is de basisopleiding interessant.

 

Instapvoorwaarden

MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Niveau

De opleiding Consulent Werk & Inkomen is een opleiding op HBO-niveau.

Startdata

De start van de eerstvolgende groep is op 25 april 2018.

Hieronder staan alle geplande data.

 

onderdeel datum
Introductie PW / algemene rechtskennis 25 april
PW dag 1 16 mei
PW dag 2  30 mei
PW dag 3  13 juni
Ik en de ander  27 juni
 PW dag 4  5 september
PW/voorliggende voorzieningen 19 september
Voorliggende voorzieningen 3 oktober
Bezoek aan rechtbank In de week van 15-19 okt
Rapporteren en beschikken 31 oktober
Toetsdag 21 november

Locatie

De opleiding zal georganiseerd worden in Utrecht, op de trainingslocatie van Regardz La Vie en Vergadercentrum Vredenburg. Deze locaties zijn centraal gelegen en zowel met eigen vervoer als met OV goed bereikbaar.

De trainingsdag waarin een bezoek zal worden gebracht aan de rechtbank zal hoogstwaarschijnlijk ook in Utrecht plaatsvinden. De exacte dag en locatie zijn afhankelijk van de zaken die in de Rechtbank behandeld worden. Het moet immers wel interessant zijn voor de opleiding.

Lestijden

Lesdagen worden in dagdelen van 9.30 – 12.30 uur, 13.30 – 16.30 uur, of als lesdag van 9.30 – 16.30 uur

In ieder dagdeel is ruimte voor een koffie/pauze en tijdens lesdagen is er tijd en ruimte voor een lunch die door SOSV wordt aangeboden.

Uw investering

De opleiding Consulent Werk & Inkomen bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag.

Van cursisten wordt per bijeenkomst ca. 4 uur thuisstudie verwacht.

De kosten voor de opleiding zijn € 2975,-.

Deze prijs is inclusief:

  • Toegang tot Mijn SOSV, waar alle informatie en lesmateriaal te vinden is.
  • Onbeperkt koffie en thee tijdens lesdagen.
  • Gezamenlijke lunch tijdens lesdagen.

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Direct inschrijven Hou mij op de hoogte