SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Cursus Internationaal SV recht

Internationaal SV-recht

Inleiding

De invloed van het internationale recht op de nationale rechtsorde wordt steeds groter. Ook is het waarborgen van rechten op het gebied van sociale zekerheid van groot belang, zeker bij de toenemende internationalisering van de samenleving.  Het komt ook steeds vaker voor dat meerdere rechtsgebieden van toepassing zijn. Om binnen het dynamische socialezekerheidsstelsel volledig op de hoogte te zijn, is basiskennis van het internationale sociale verzekeringsrecht dus onontbeerlijk.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u uitleggen wat de invloed is van internationaal sociaal verzekeringsrecht (en verdragen) op het Nederlandse sociaal verzekeringsstelsel. Daarnaast bent u op de hoogte op welke wijze het behoud van rechten bij een grensoverschrijdende situatie (wonen en werken) wordt gewaarborgd. Tevens bent u in staat diverse begrippen te benoemen en van elkaar te onderscheiden en om casuïstiek en vragen, waarbij internationaal sociaal verzekeringsrecht een rol speelt, te behandelen.

Ook krijgt u deze dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken.

U ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Programma

  • Algemene inleiding
  • Begrippen uit het internationaal SV-recht
  • Invloed van het internationaal SV-recht op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel
  • De export van uitkeringen en coördinatie-instrumenten (inclusief pro-ratering)
  • Verordening 883/04 en zijn voorganger verordening nr. 1408/71
  • De bijbehorende toepassingsverordeningen
  • De werking van bilaterale verdragen in het algemeen

Werkvorm en materiaal

De cursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en ook zelfstudie en een digitale oefenomgeving. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken. De cursus wordt afgesloten met een zelfstandig te maken casus die door de docent wordt beooordeeld.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB en particuliere adviseurs.
Daarnaast biedt deze dag tevens een basisniveau aan medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Eerstvolgende cursusdatum

De cursus Internationaal SV Recht is ingepland op 22 februari 2018.

Locatie

Deze cursus wordt gepland in Utrecht, op een centraal gelegen locatie die zowel met eigen vervoer als het OV goed bereikbaar is.

Lestijden

De lestijden op deze cursusdag zijn van 9.30 – 16.30 uur

Uw docent

Deze cursus zal worden verzorgd door mevr. mr. drs.  Heike Xhonneux.

 

Uw investering

Uw investering bedraagt € 350,00
Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Ook het cursusmateriaal is bij deze prijs inbegrepen

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening

Ik wil me meteen inschrijven Ik wil meer informatie; neem contact met me op