SOSV Opleidingen. Werkt in de praktijk. Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Cursus Werknemersverzekeringen

INLEIDING

Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kent een divers palet aan werknemersverzekeringen. Om de diverse verzekeringen separaat toe te kunnen passen, is kennis en overzicht van het grotere geheel noodzakelijk. Voor medewerkers die werkzaam zijn in de sociale zekerheid is basiskennis van de werknemersverzekeringen daarom een must voor de uitoefening van de functie. Deze cursus biedt u een overzicht van de regelingen en voorschriften van de werknemersverzekeringen op basisniveau.

RESULTAAT

Na afloop van deze tweedaagse cursus kunt u op hoofdlijnen aangeven wat de WIA, WAO, Wajong, ZW, WW en aanverwante wetgeving voor rechten geven en kunt u tevens de verzekering voor de werknemersverzekeringen globaal beoordelen.
Daarnaast bent u onder andere op de hoogte van de algemene voorwaarden van het recht op ziekengeld, kunt u recht, hoogte en duur aan de hand van een casus berekenen van een WW-uitkering en weet u wanneer sprake is van werkloosheid.

Ook krijgt u deze dagen de gelegenheid om praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken.

U ontvangt na deze tweedaagse cursus een bewijs van deelname in de vorm van een SOSV-certificaat.

PROGRAMMA

  • Diverse begrippen nader uitgelegd
  • Recht op uitkering en specifieke voorwaarden volgens de WIA, WAO en Wajong
  • Algemene voorwaarden en rechten van de Ziektewet (ZW)
  • Het begrip werkloosheid en de Werkloosheidswet (WW)
  • Arbeidsongeschiktheid en de Wet verbetering Poortwachter (WvP)
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg (Wazo)
  • Toeslagenwet (TW)
  • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

WERKVORM & MATERIAAL

Deze basiscursus is zodanig opgebouwd dat er telkens afwisseling is tussen theorie en praktijk: de kennis wordt op een interactieve en vooral praktische manier overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingsbijeenkomsten, praktijkopdrachten en ook zelfstudie en een digitale oefenomgeving. Aan de hand van voorbeelden worden cursisten uitgenodigd de koppeling naar de eigen werkpraktijk te maken.

DEELNEMERS

Deze basiscursus is bedoeld voor medewerkers die op hoofdlijnen geïnformeerd willen worden over de werknemersverzekeringen en die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van UWV, SVB en binnen gemeenten. Daarnaast biedt de cursus een basisniveau voor medewerkers werkzaam op een p&o afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

EERSTVOLGENDE CURSUSDATUM

De cursus Werknemersverzekeringen is gepland op 22 en 29 september 2016.

UW INVESTERING

Deze basiscursus Werknemersverzekeringen duurt 2 dagen. De lestijden zijn van 9.30 – 16.30 uur

Uw investering bedraagt € 695,00
Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Ook het cursusmateriaal is bij deze prijs inbegrepen

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Ik wil mij direct inschrijven Hou mij op de hoogte