SOSV Opleidingen; dé opleider voor het sociaal domein Contact|Mijn SOSV
SOSV Opleidingen

Basisopleiding Consulent Wmo

Inleiding

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Gemeenten gaan hun beleid omschakelen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd.  Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen.

 

De Wmo-consulent is een centrale, verbindende speler in dit speelveld. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo-consulent te beschikken over voldoende kennis over wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden. Het is als het ware een regisseursfunctie binnen het sociaal domein met als doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken.

SOSV Opleidingen biedt een Basisopleiding waarin al deze aspecten aan de orde komen. De opleiding wordt afgerond met een eindtoets en bij voldoende resultaat ontvangen cursisten een SOSV-diploma.

 

 Opzet

De Basisopleiding Consulent Wmo is modulair opgezet en bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag. De opleiding wordt 1 keer per week/ 1 keer in de 2 weken ingepland (niet in de reguliere schoolvakanties). Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

 

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:

  • Juridisch kader Wmo (2 dagen)
  • Het opstellen van een plan van aanpak, het gesprek en de kanteling (2 dagen)
  • Beperkingen en participatieproblemen door aandoening of handicap en ziektebeelden (1 dag)
  • Indicatiestelling (2 dagen)
  • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander(1 dag)
  • Persoonlijke ontwikkeling: vraagverheldering (1 dag)

 

Werkvorm

In de basisopleiding Consulent Wmo worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis. Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma Basisopleiding Wmo, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding.

Deelnemers

De Basisopleiding Consulent Wmo is ingericht voor mensen die een functie als Consulent Wmo overwegen of ambiëren. Voor mensen met ervaring als Consulent Wmo verzorgen wij vanaf het voorjaar van 2017 een verdiepingscursussen over diverse aspecten. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een of meerdere modules. Neem hiervoor contact met ons op.

Instapvoorwaarden

MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Niveau

De Basisopleiding Consulent Wmo is een opleiding op HBO+-niveau.

Startdata

Begin september starten we met de eerstvolgende opleiding tot consulent Wmo.

 

Voor de groep die in april 2017 gestart is, hebben we de volgende planning:

DAG DATUM ONDERWERP
1 Dinsdag 11 april Juridisch kader
2 Woensdag 19 april Juridisch kader
3 Woensdag 26 april ICF en ziektebeelden
4 Dinsdag 9 mei Gesprek; Voorliggende voorzieningen; Sociale kaart
5 Donderdag 18 mei Ik en de ander
6 Dinsdag 23 mei Opstellen P.v.a; Gespreksverslag; vraagverheldering
7 Donderdag 1 juni Indicatiestelling; maatwerkvoorzieningen
8 Woensdag 7 juni Indicatiestelling; maatwerkvoorzieningen
9 Dinsdag 13 juni Beschikkingen, oefenen d.m.v. rollenspel
10 Donderdag 29 juni Toetsdag en diploma-uitreiking

Locatie

De basisopleiding zal georganiseerd worden in Utrecht op een centraal gelegen locatie die zowel met eigen vervoer als met OV goed bereikbaar is.

Lestijden

Lesdagen worden gepland van 9.30 – 16.30 uur.

Uw investering

De Basisopleiding Consulent bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag.

Van cursisten wordt per bijeenkomst ca. 4 uur thuisstudie verwacht.

 

De kosten voor de Basisopleiding Consulent Wmo zijn € 2975,-.

 

Deze prijs is inclusief:

  • Toegang tot Mijn SOSV, waar alle informatie en lesmateriaal te vinden is.
  • Onbeperkt koffie en thee tijdens lesdagen.
  • Gezamenlijke lunch tijdens lesdagen.

 

SOSV Opleidingen is vrijgesteld van BTW en brengt derhalve geen BTW in rekening.

Direct inschrijven Hou mij op de hoogte