Wat de Participatiewet zo interessant maakt

Wat de Participatiewet zo interessant maakt

Door: Tinneke Herfkens, onze docente Participatiewet.

Met veel plezier geef ik al meer dan tien jaar trainingen op het gebied van de Participatiewet en de voorliggende  voorzieningen. Mensen vragen mij soms of ik er niet eens genoeg van krijg om die wetten steeds uit te leggen. Absoluut niet. En ik zal je uitleggen waarom.

Als je kinderen leert rekenen dan leer je ze dat drie keer twee zes is. Dat was honderd jaar geleden zo, dat is nu zo en dat is over honderd jaar ook nog zo. In mijn vakgebied is dat anders. Door verschillende factoren zijn wetten steeds in beweging. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook altijd zo blijven. De maatschappij is immers ook continu in beweging.

“Mensen vragen mij soms of ik er niet eens genoeg van krijg om die wetten steeds uit te leggen.”

Afgezien van het feit dat de wetten sowieso veranderen, doet de Centrale Raad van Beroep (CRVB) ook nogal eens wat stof opwaaien. In mijn beleving zijn het dan ook de rechters die voor een groot deel de koers bepalen binnen de sociale zekerheid.

Neem bijvoorbeeld de uitspraak van de CRVB van 6 december 2016. Het gaat hier om een uitspraak over een zorgbehoevende bijstandsgerechtigde die samenwoont met haar zorgverlener. In die situatie worden een samenwonende broer en zus op grond van de Participatiewet niet als gehuwden beschouwd. De CRVB heeft geoordeeld dat er geen rechtvaardiging is voor verschillende behandeling van samenwonende tweedegraadsbloedverwanten (zoals broers en zussen) en andere ongehuwd samenwonenden, indien één van hen zorgbehoevend is. De CRVB stelt dus dat artikel 3 lid 2 onderdeel a Participatiewet strijd oplevert met het gelijkheidsbeginsel van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR). Toch staat dit artikel in de Participatiewet. (lees verder onder de afbeelding)

Meer over de basisopleiding Participatiewet

Een ander voorbeeld is de wijziging van de berekening dagloon binnen de Werkloosheidswet (WW). Een idee van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de rechtbank Amsterdam zich niet in kon vinden. De rechtbank was in de betreffende uitspraak van oordeel dat de toepassing van het gewijzigde artikel van het Dagloonbesluit in strijd is met het loondervings- en verzekeringsprincipe van de WW. Naar aanleiding van deze uitspraak moest de regelgeving aangepast worden.

Bovendien duikt het vakgebied dagelijks op in de media. Er gaat geen dag voorbij of het sociaal zekerheidsstelsel wordt genoemd in de media. Het mag duidelijk zijn dat zo’n boeiend vakgebied mij echt niet gaat vervelen. Sterker nog: hoe meer je ervan af weet, hoe interessanter het wordt.

Meer weten over de Participatiewet? Schrijf je in voor een van onze cursussen of opleidingen! Bekijk ons aanbod