SOSV / Opleidingen en cursussen / Basisopleiding Wmo

Basisopleiding Wmo

Basisopleiding Wmo

De vraag naar Wmo-consulenten, medewerkers Sociaal Team en jeugdconsulenten is onverminderd groot. Kennis van de wet- en regelgeving, maar ook gespreksvaardigheden zijn hard nodig om deze taken uit te voeren.

SOSV Opleidingen biedt een Basisopleiding waarin zowel de kennis als vaardigheden aan de orde komen. De opleiding wordt afgerond met een eindtoets en bij voldoende resultaat ontvangen cursisten een SOSV-diploma.

Wat?

De Basisopleiding Consulent Wmo kent 6 modules. Deze worden verdeeld over 9 lesdagen en getoetst tijdens een toetsdag. De opleiding wordt 1 keer in de 2 weken ingepland. Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:

  • Juridisch kader Wmo (2 dagen)
  • Het gesprek (2 dagen)
  • Ziektebeelden (1 dag)
  • Indicatiestelling (2 dagen)
  • Vraagverheldering en besluitvorming (1 dag)

Naast bovenstaande inhoudelijke onderwerpen, is er ook 1 lesdag ingericht voor professionele ontwikkeling. Tijdens deze actieve trainingsdag ga je aan de slag met je eigen gedrag én hoe je reageert op het gedrag van een ander. Deze module noemen we:

  • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander (1 dag)

Werkvorm

In de basisopleiding Consulent Wmo worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing.

Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund. Onze lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving, waarop cursisten plaats- en tijdonafhankelijk het lesmateriaal kunnen inzien en contact zoeken met elkaar.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma Basisopleiding Wmo, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding.

De eindtoets bestaat uit een kennistoets en een casusopdracht. De casusopdracht wordt aan het einde van de opleiding uitgereikt en wordt tijdens de toetsdag gepresenteerd. De kennistoets bestaat uit verschillende meerkeuze vragen en open vragen.

Modules

Deze module is onderdeel van de 10-daagse Basisopleiding Wmo consulent. Deze module richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juist toe te passen? De samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein worden besproken, net als de kanteling en de toepassing daarvan. Tot slot wordt de rechtsbescherming voor de burger in de praktijk besproken.

 

 

 

 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015) én voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp (Jeugdwet). Dat betekent dat u een gesprek krijgt met uw gemeente of met het wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit heet: het keukentafelgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente. Advies: bereid dit keukentafelgesprek goed voor! En zorg dat u alles bij de hand heeft om dit gesprek goed te voeren. Deze module is onderdeel van de 10-daagse Basisopleiding Wmo consulent.

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen.

In deze module die onderdeel is van de 10-daagse Basisopleiding leert u veel over ziektebeelden, zowel somatische als psychiatrische. Daarnaast leert u ook over classificeren: een hulpmiddel om te kunnen objectiveren en uiteindelijk tot een juiste indicatiestelling te kunnen komen.

Iedereen moet meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Tijdens deze module die onderdeel is van de 10-daagse Basisopleiding Wmo consulent ontwikkelt u alle essentiële kennis en vaardigheden die u nodig heeft als bekwame, moderne consulent Wmo. U kunt naar aanleiding van de specifieke hulpvraag van cliënten een zorgvuldige indicatie afgeven, middelen efficiënt inzetten en structurele oplossingen aandragen.

Als er een aanvraag wordt ingediend (en ook dat is in de wet geregeld) er een beschikking moet komen. Artikel 2.3.5 regelt dit in lid 1: op een aanvraag moet het college van burgemeester en wethouders beslissen en lid 2 zegt dan dat het college een beschikking afgeeft binnen 2 weken na ontvangst van een aanvraag. Dat betekent concreet dat als er een aanvraag binnenkomt, er bij wet bepaald een beschikking moet komen.

Deze besluiten en beschikkingen worden o.a. behandeld in deze module die onderdeel is van onze 10-daagse Basisopleiding Wmo consulent.

Meer informatie over deze module? Neem dan contact met ons op.

Voor wie?

De Basisopleiding Consulent Wmo is ingericht voor mensen die een functie als Consulent Wmo overwegen of ambiëren.

Door wie?

De basisopleiding Wmo wordt gegeven door Monja van der Weide en Karina Matthews. Beide zijn zeer ervaren Wmo-consulenten met ieder hun eigen achtergrond, aanpak en expertise.

De module ‘Ik en de ander’ wordt verzorgd door Mark van Bruggen. Mark heeft het onderwijsconcept van deze praktische training vormgegeven en geeft deze al jaren voor zeer diverse doelgroepen.

Wanneer en waar?

De eerstvolgende startdatum voor de basisopleiding Wmo is: 7 februari 2019.

Het rooster is dan als volgt:

Juridisch kader dag 1 7-feb-19 Monja van der Weide
Juridisch kader dag 2 14-feb-19 Monja van der Weide
Het gesprek dag 1 7-mrt-19 Monja van der Weide
Het gesprek dag 2 21-mrt-19 Monja van der Weide
Ik en De ander 4-apr-19 Mark van Bruggen
Ziektebeelden 16-apr-19 Karina Matthews
Indicatiestelling dag 1 7-mei-19 Karina Matthews
Indicatiestelling dag 2 21-mei-19 Karina Matthews
Beschikken & Besluiten 4-jun-19 Karina Matthews
Toets 20-jun-19
Herkansing 4-jul-19

De basisopleiding zal georganiseerd worden in Utrecht, op de trainingslocatie van Regardz La Vie. Deze locatie is centraal gelegen en zowel met eigen vervoer als met OV goed bereikbaar.

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma.

En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

De 10-daagse Basisopleiding Wmo kost € 2975,-

In tijd kost deze cursus je:
– Tien dagen in Utrecht, van 9.30 – 16.30 uur
– Ongeveer vier uur zelfstudie per lesdag.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke update!