SOSV / Opleidingen en cursussen / Opleiding consulent Werk & Inkomen / Participatiewet

Opleiding consulent Werk & Inkomen / Participatiewet

Opleiding consulent Werk & Inkomen / Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet werk en bijstand. Ook de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten zijn er, wat nieuwe instroom betreft, geheel of grotendeels in opgegaan. Zo is er één wet ontstaan die mensen ondersteuning biedt bij hun eerste stappen of terugkeer op de arbeidsmarkt en, indien nodig om in het levensonderhoud te voorzien, mensen een tijdelijke inkomensvoorziening biedt in de vorm van een bijstandsuitkering.

Om deze wet goed uit te voeren is het nodig dat degenen die ermee werken beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving en toereikende vaardigheden op het terreinen als communiceren, rapporteren en beschikken. SOSV Opleidingen biedt een Basisopleiding waarin al deze aspecten aan de orde komen.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

Wat?

Opzet
De Basisopleiding Participatiewet is modulair opgezet en bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag. De opleiding wordt 1 keer in de 2 weken gepland (niet in de reguliere schoolvakanties). Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:
– introductie en algemene rechtskennis
– participatiewet
– voorliggende voorzieningen
– rapporteren en beschikken

Naast bovenstaande inhoudelijke onderwerpen, is er ook 1 lesdag ingericht voor professionele ontwikkeling. Tijdens deze actieve trainingsdag ga je aan de slag met je eigen gedrag én hoe je reageert op het gedrag van een ander. Deze module noemen we:

  • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander (1 dag)

Werkvorm
In de basisopleiding Consulent Wmo worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund. Onze lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving, waarop cursisten plaats- en tijdonafhankelijk het lesmateriaal kunnen inzien en contact zoeken met elkaar.

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma Basisopleiding Wmo, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding. De eindtoets bestaat uit een kennistoets en een casusopdracht. De casusopdracht wordt aan het einde van de opleiding uitgereikt en wordt tijdens de toetsdag gepresenteerd. De kennistoets bestaat uit verschillende meerkeuze vragen en open vragen.

Modules

Module Algemene rechtskennis (1 dag)

Deze module is dé start van de opleiding Consulent Werk & Inkomen / Participatiewet. Tijdens deze eendaagse module vertellen we je de basis van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland en de plaats die de Participatiewet daarin heeft.

Algemene kennis over dit systeem is hard nodig voor iedereen die werkt in en met het Sociaal Domein. Vandaar dat deze dag de eerste is in onze opleiding.

Module Participatiewet (4,5 dagen)

De werkzaamheden onder de Participatiewet zijn te verdelen rond de terreinen rechtmatigheid, doelmatigheid en handhaving.

In de module Participatiewet nemen we ruim de tijd om je in circa 4,5 dag vertrouwd te maken met alle drie deze terreinen.

Module Voorliggende voorzieningen (1,5 dag)

De ondersteuning die die Participatiewet biedt, geldt als het vangnet van het Nederlandse systeem van Sociale Zekerheid. Voordat een burger aanspraak kan maken op ondersteuning vanuit de Participatiewet moet beoordeeld worden of er andere verzekeringen of voorzieningen zijn die aangesproken kunnen worden.

Waaraan moet dan gedacht worden?

In de module Voorliggende voorzieningen brengen we je op de hoogte van de (on)mogelijkheden.

Module Bezoek aan de rechtbank (0,5 dag)

Deze module is als onderdeel van de opleiding Consulent Werk & Inkomen / Participatiewet ingepland om in een echte situatie mee te krijgen welke uitspraken zoal worden gedaan door de rechtbank in zaken rondom de Participatiewet.

Module Ik en de ander (1 dag)

Als onderdeel van de opleiding Consulent Werk & Inkomen / Participatiewet bieden we je deze praktische training. In de training confronteert onze trainer je met verschillende communicatiestijlen en houdt je een spiegel voor hoe je overkomt op je gesprekspartner.

In je werk als Consulent Werk & Inkomen / Participatiewet zul je mensen tegenkomen die ‘lastig gedrag’ vertonen. Mensen aan wie je slecht nieuws moet brengen, mensen die boos worden, of mensen die maar heel weinig communiceren. Aan het gedrag van een ander kan je helaas niet zoveel veranderen. Maar hoe verhoud jij je dan tot die ander? Kennis van je eigen gedrag geeft je handvatten om vaardig hiermee om te gaan.

Module rapporteren en beschikken (0,5 dag)

Het schrijven van beschikkingen is een belangrijk onderdeel van het werk van de Consulent Werk & Inkomen. In deze praktische training leer je in het kort waarop je moet letten, hoe een beschikking eruit ziet en aan welke vereisten deze moet voldoen.

Voor wie?

Deelnemers
De Basisopleiding Participatiewet is ingericht voor mensen die een functie als Consulent Werk en Inkomen, medewerker Beleid, Bezwaar en Beroep of adviseur Participatiewet overwegen of ambiëren. Ook voor hen die recentelijk met een dergelijke functie gestart zijn, is de basisopleiding interessant.

Instapvoorwaarden
MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
De Basisopleiding Participatiewet is een opleiding op HBO+-niveau.

Wanneer en waar?

De opleiding Werk & Inkomen / Participatiewet is gepland op

5 september Participatiewet introductie en rechtskennis
19 september Participatiewet dag 1
3 oktober Participatiewet dag 2
10 oktober Participatiewet dag 3
31 oktober Participatiewet dag 4
14 november training ‘Ik en de ander’
28 november Participatiewet/voorliggende voorzieningen
12 december Voorliggende voorzieningen
16 januari Rapporteren en beschikken
6 februari Toetsdag

In de week van 7 tot 11 januari wordt een bezoek aan de Rechtbank gepland.

 

Wat kost het mij?

De Basisopleiding Participatiewet bestaat uit 9 lesdagen en 1 toetsdag. Van cursisten wordt per bijeenkomst ca. 4 uur thuisstudie verwacht.

De kosten voor de Basisopleiding Participatiewet zijn € 2975,-.

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma. SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke update!