SOSV / Opleidingen / Participatiewet

Participatiewet

Participatiewet. Wet sociale werkvoorzieningen

De Participatiewet; op 1 januari 2015 in werking getreden en vervanger van het stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong.

Alles over. de Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden – liefst betaald werk- en bijstand te verlenen aan mensen die niet in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

Om deze wet goed uit te voeren is het nodig dat degenen die ermee werken beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving en toereikende vaardigheden op het terreinen als communiceren, rapporteren en beschikken.

SOSV geeft aan professionals in het sociaal domein verschillende praktisch toepasbare opleidingen en cursussen. Dat doen we face-to-face door heel Nederland met uitsluitend ervaren en kundige docenten uit de praktijk. Casus en voorbeelden uit de dagelijke praktijk vormen de rode draad in hun lessen.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

SOSV. Werkt in de praktijk.

Maatwerk. Standaard past niet altijd

Zoek je een opleiding op het terrein van het Sociaal Domein of Sociale Zekerheid? En staat dat wat je zoekt nu net niet in ons rijtje? Dan is het goed om te weten dat we ons standaard aanbod eenvoudig aanpassen op de specifieke wensen en behoeften van jou, je collega’s en werkgever.

We zijn groot geworden met het leveren van maatwerk, dus bel, mail of app met Auke Pieter de Jong via 06-10650943 of apdejong@sosv.nl. Hij komt graag naar je toe om de mogelijkheden te bespreken.