SOSV / Opleidingen / Wmo

Wmo

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn.

Alles over. Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo-consulent is hierin een centrale, verbindende speler. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo-consulent te beschikken over voldoende kennis over wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden.

SOSV geeft aan professionals in het sociaal domein verschillende praktisch toepasbare opleidingen en cursussen. Dat doen we face-to-face door heel Nederland met uitsluitend ervaren en kundige docenten uit de praktijk. Casus en voorbeelden uit de dagelijke praktijk vormen de rode draad in hun lessen.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

SOSV. Werkt in de praktijk.